Oeps!

U heeft een erg oude browser die niet meer wordt ondersteund door Microsoft.

De hoogste tijd om te upgraden!

Corona informatie voor leden

Bereikbaarheid VLEHAN

FME en VLEHAN volgen het dringende advies van de overheid en het RIVM. Dat betekent dat sinds begin deze week alle VLEHAN medewerkers vanuit huis werken. Veel werkzaamheden kunnen ook vanuit huis doorgaan, maar het kan voorkomen dat VLEHAN minder goed bereikbaar is of reactie op vragen langer duurt dan dat u van ons gewend bent.

In ieder geval proberen wij om het werk en de activiteiten zoveel mogelijk door te zetten, maar vragen we om uw begrip indien een of ander vertraging oplevert.

Verder gaat VLEHAN per situatie bekijken of geplande activiteiten en/of bijeenkomsten wel of niet kunnen doorgaan. Recent is bijvoorbeeld besloten om de VLEHAN/FIAR CE Summit 2020 te verplaatsen naar 1 december 2020.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd en hopen samen met u dat de situatie zich zo snel mogelijk weer normaliseert.

Updates over het coronavirus

De wereldwijde opmars van het coronavirus roept veel vragen op over de bescherming van uw bedrijf. Wat moet je bijvoorbeeld doen na een besmetting? En wat zijn de gevolgen wanneer het werk stilvalt? De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot. Op deze pagina treft u een overzicht aan van belangrijke informatie en hulpmiddelen.


Laatste nieuws

NOW-REGELING 2.0 AANGEKONDIGD

De ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes maakten vorige week bekend dat het kabinet de komende drie maanden nog eens 13 miljard euro uittrekt voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling (de 2.0 versie) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige regeling, maar bevat ook wijzigingen. De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven, die te maken hebben met omzetverlies, financieel tegemoet te komen. Hierdoor kunnen bedrijven hun medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De wijzigingen

De wijzigingen ten opzichte van de bestaande NOW-regeling gelden vanaf 1 juni 2020. Je treft ze hieronder:

  1. De referentiemaand voor de loonsom in de verlengde NOW-regeling (2.0) wordt maart 2020;
  2. De opslag voor werkgeverslasten wordt voor de aanvragen vanaf 1 juni verhoogd van 30% naar 40%;
  3. Alle bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
  4. Een bedrijf of groep van bedrijven die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun medewerkers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat – als flankerend beleid – wel;
  5. De ontslagboete van 50% over de loonsom van wegens bedrijfseconomische reden via het UWV-werkbedrijf ontslagen werknemers vervalt;
  6. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag.

Download hier de brief met bijlage aan de Tweede Kamer over de voortgezette NOW-regeling.