Oeps!

U heeft een erg oude browser die niet meer wordt ondersteund door Microsoft.

De hoogste tijd om te upgraden!

Maatregelen om bedrijven uit de Coronacrisis te helpen

MAATREGELEN OM BEDRIJVEN UIT DE CORONACRISIS TE HELPEN 

Naast de verlenging en verruiming van de NOW-regeling heeft het kabinet ook andere maatregelen aangekondigd om bedrijven uit de coronacrisis te helpen. 

Verlenging en uitbreiding

Het kabinet heeft aangekondigd de garantie-instrumenten bij de MBKB-C- en GO-C-regeling te verruimen, waarmee het garantiebudget vanuit de overheid wordt verhoogd. Daarnaast zijn er kabinetsvoorstellen rondom het uitstellen van belastingen van belastingschulden. Ondernemers kunnen hierdoor langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen. Verder is bepaald dat de Corona OverbruggingsLening (COL) voor innovatieve startups de komende drie maanden wordt verlengd met een tweede tranche van € 150 miljoen. Dit zorgt voor de noodzakelijke financiële zekerheid bij jonge technologiebedrijven. 

Bekijk alle maatregelen op een rij: 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Voor veel bedrijven en organisaties zijn naast personeelslasten ook de vaste kosten een probleem. Er komt daarom een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte mkb. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000,- voor drie maanden. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op circa € 1 miljard. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft er voor gekozen om de Tozo eenmalig met maximaal drie maanden te verlengen. De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. 

Startups

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven wordt, vanwege het grote aantal ingediende aanvragen, de komende drie maanden verlengd met een tweede tranche van € 150 miljoen aan leningen voor de COL. 

BMKB-C en GOC

De verruimde garantie-instrumenten BMKB-C en GOC vanuit het noodpakket 1.0 worden gecontinueerd. Hiervoor is het garantiebudget opgehoogd. Voor de BMKB en BMKB-C samen is dit € 1,5 miljard en voor de GO en de GO-C samen betreft dit € 10 miljard. 

Uitstel van betaling van belastingschulden

Het kabinet constateert dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen blijven ondervinden. Daarom verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020.

Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor uitstel langer dan drie maanden gaat bovendien de eis gelden dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van deze verklaring wordt nader uitgewerkt. 

Belasting- en invorderingsrentes

Het kabinet heeft eerder aangekondigd de belasting- en invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01% te verlagen. De verlaging van de invorderingsrente is per 23 maart 2020 ingegaan en gold oorspronkelijk voor drie maanden. Nu het uitstelbeleid wordt verlengd, is besloten de verlaging van de invorderingsrente te verlengen tot 1 oktober 2020. Op deze manier blijven ondernemers gefaciliteerd om gebruik te maken van de bijzondere uitstelregeling voor belastingschulden. Ook de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen behalve de inkomstenbelasting (IB), die op 1 juni 2020 in gaat, wordt verlengd tot 1 oktober 2020.