Oeps!

U heeft een erg oude browser die niet meer wordt ondersteund door Microsoft.

De hoogste tijd om te upgraden!

VLEHAN licht haar leden voor over Producentenverantwoordelijkheid

VLEHAN licht haar leden voor over Producentenverantwoordelijkheid

 

Op 22 mei 2019 hield VLEHAN haar halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, ditmaal in Vianen. Het aantrekkelijke programma had ertoe geleid dat er een goede opkomst was van de leden van de vereniging.

Op het programma stond onder andere een presentatie door mevrouw Hester Klein Lankhorst, Directeur van Rebel Next Economy en Programmamanager Plan van Aanpak 65 procent. Na een algemene introductie over de Producentenverantwoordelijkheid en over de stand van zaken hiervan in Europa en in Nederland, focuste zij op het Plan van Aanpak 65 procent. Zij bracht de leden van de VLEHAN op de hoogte van de inhoud van dit plan, over de uitrol ervan in Nederland tot nu toe en over de te nemen stappen in de komende periode.

Het inzamelpercentage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet met ingang van 2019 omhoog naar 65 procent.
Door deze presentatie draagt VLEHAN bij aan de bewustwording van haar leden op dit onderwerp en zijn zij beter voorbereid om te voldoen aan hun verantwoordelijkheid op dit vlak.

De presentatie van mevrouw Hester Klein Lankhorst zal exclusief beschikbaar worden gesteld aan de leden van de VLEHAN.